Material till kårer finns på Kajos websida

Lägerkår på Kajo -kvällste hölls 19.10. och där kunde man diskutera bl.a lägerkårens uppbyggnad, lägerkårens chefsuppdrag och vad lägerkåren kan göra före anmälningarna börjar. Inspelningen och presentationen finns på Kajos sida (på finska): https://kajo2022.fi/lippukunnille/ . Det kommer att ordnas flera tillställningar så hålla ögona öppen!

Det finns också färdig material till kårer under marknadsföringsmaterial för kårer -sidan. Därifrån kan man ladda ned t.ex Kajo-affisch och en PowerPoint-presentation. Ni ska tilllägga kårspecifika uppgifter, exempelvis om att vilka grupper som deltar! En tom PowerPoint-botten och logo finns i materialbanken: https://partio.emmi.fi/l/Prk6nSnZxrJw.

Skip to content