Information för explorerscouter

Uppdelningen av patruller och uppdrag samt lotsningen har varit ett populärt samtalsämne för explorerscouterna under våren, och en del av explorerscouterna har varit osäkra på sitt uppdrag och sin patrull. Explorerpatrullerna har varit en enorm uppgift att genomföra och tyvärr har allt inte gått enligt planerna. Trots det kommer det att finnas en patrull full med sina uppdrag och lotsar för varje explorerscout på lägret. För några hålls bara förhandsträffarna i början av lägret eftersom de inte har hunnits hållas före Kajo. 

Här följer några sista minutens tips för dem som har oklarheter gällande sin uppdragspatrull, sitt uppdrag eller sin lots. I första hand borde man ta kontakt med sin lots vid alla oklarheter. Men om oklarheten är att man inte har en lots, så kan du vara i kontakt direkt med lotsbasen i ditt underläger. De har tillgång till alla uppgifter som gäller explorerscoutspatruller och kan hjälpa dig hitta din egen lots. Lotsbasarna i varje underläger har listats i slutet av denna artikel. 

Här följer ännu ett par svar på eventuella frågor som gäller explorerscouternas Kajo och hur du kan komma framåt med dina svårigheter. 

Jag har inte ännu fått information om min patrull eller mitt uppdrag. Vad ska jag göra? 

För många har meddelandet från lotsen hamnat i skräppostmappen. Många kan också ha fel epostadress i Kuksa, i vilket fall informationen inte har nått sin mottagare (Vi har även försökt nå några med telefonen eller WhatsApp-meddelanden) eller så har meddelandet hamnat i vårdnadshavarens epostlåda (vari möjligen också i skräppostmappen). Kolla alltså gärna att du har korrekt epostadress i Kuksa och att det viktiga meddelandet gällande din patrull inte har hamnat i skräppostmappen. 

Om du fortfarande inte kan hitta meddelandet någonstans, så kan du vara i kontakt med explorerscoutslotsbasen i ditt underläger via epost före lägret eller på lägret gå till Välähtämö, där det finns lotsningsjour. 

Jag har fått ett meddelande från flera lotsar och nu har personerna i min patrull förändrat. Vad stämmer? 

Vi har gjort förändringar gällande explorerscoutspatrullerna under våren och sommaren. Därmed kan patrullen, uppdraget och lotsen ha förändrats för några. Du kan ännu kontrollera läget genom att fråga din lots, men i regel är den nyaste informationen den som gäller. 

Jag har fått ett meddelande gällande min explorerscoutspatrull och uppdrag fastän jag redan har ett uppdrag på Kajo. 

Ta det lugnt! Ingen behöver ha flera än ett uppdrag. Meddela bara din lots att du redan har ett uppdrag på Kajo och vad det är för et uppdrag. All information når inte alla i ett så här stort projekt. 

Jag minns inte längre vilka dagar jag har uppdraget och vart jag borde gå då. 

I första hand kan du kolla det här med din lots eller fråga resten av din patrull. Om du kommer ihåg numret på din patrull så kan du under lägret även kolla läget i lägerappen Kajo Lux. Patrullerna finns i Lux under sina nummer. 

Avslutningsvis vill vi be om ursäkt för förtreten som vi har förorsakat. Snart kommer vi alla till Kajo där sakerna är lättare att utreda ansikte mot ansikte med lotsar och lotsbasar. Du kommer också att träffa alla medlemmar i din patrull live. Explorerscouter som har ett uppdrag i två dagar under Kajo är ytterst viktiga för att lägret ska fungera. Utan explorerscoutspatruller skulle en del av lägrets funktioner inte fungera. Var alltså med och hjälp oss göra ett strålande Kajo! 

Lotsningsbasarna i underlägren (du kan nå dem via epostadressen förnamn.efternamn@partio.fi): 

Tuike / Timo Kervinen
Fotoni /Emmi Niitlahti och Anneli Tiililä
Loiste / Annamaria Suni och Marianna Hilakari
Hehku / Kirsi Koivusaari
Halo och Säde/ Mikko Nurminen och Minni Koivisto (lotsningsmästare) 

Skip to content