Glimtar av tillgänglighet: tillgänglig Kajo åt alla – även ekonomiskt

Kajo kommer att vara en oförglömlig scoutupplevelse för sina deltagare. Även om vi gör en stor insats som frivilliga, sover i tält och alla vi som är ledare är med och möjliggör lägret kan man tyvärr inte göra detta utan pengar. Alla kan ha sin åsikt om deltagaravgiften, eftersom 250 euro är onekligen mycket pengar, men tyvärr kan man inte förverkliga ett så långt läger med en lägre avgift. Utöver detta tillkommer resekostnader och fickpengar under lägret.

FS har som tur kunnat samla in till Kajo en signifikant stipendiefond och tack vare den kan vi hjälpa en mängd scouter med deras lägeravgift. Vi är oerhört tacksamma över detta! Dock betyder det inte att alla som har ekonomiska utmaningar kan få sin hela lägeravgift till godo. Specifikt har vi redan bestämt i förväg att alla över 22 år kan enbart beviljas ett stipendium som täcker 50% av lägeravgiften. Då kvarstår det att betala en avgift på 125€. Om det kommer betydligt fler ansökningar av de yngre deltagarna än vad vi har att dela ut, kommer även stipendier som täcker hela lägeravgiften vara färre i denna åldersgrupp. Med hjälp av stipendiefonden har man dock velat möjliggöra deltagandet speciellt för målgruppens som har en låg inkomst.

Stipendiet som FS möjliggör för lägeravgiften är en viktig del av att möjliggöra ett tillgängligt Kajo, men som chefer för tillgänglighet vill vi påminna att stipendiet inte är det enda sättet att göra Kajo ekonomiskt tillgängligt. Därav har vi i detta blogginlägg samlat några tips på hur du kan samla in pengar till din lägeravgift, och därför önskar vi att detta inlägg skulle uppmana oss alla vara kreativa och brainstorma ideér hur du kan få hjälp att betala lägeravgiften, även från udda ställen.

1. Traditionell scoutkårs- eller patrullens egen insamling

Ni hinner ännu under vårterminen organisera själv eller be t.ex. er stödförening (om ni råkar ha en sådan) att organisera försäljning av toapapper, kakor, blommor. Er målsättning är att delta på Kajo, varav många köper gladeligen prylar som är användbara och samtidigt stöder er möjlighet att delta på ett sommarläger.

2. Organisations- eller projektbidrag från er kommun eller stad

Här är de stora skillnader mellan kommuner, men det lönar sig alltid att ta reda på från den kommunen din scoutkår är registrerad i, ifall din scoutkår möjligtvis skulle ha möjlighet att få bidrag för detta specifika ändamål. Exempelvis skiljer sig resekostnaderna märkvärdigt runtom i landet, därav förstår säkerligen kommunerna att deras stöd behövs för att, även för kommunen, viktig ungdomsverksamhet kan få delta i detta rikstäckande evenemang. Ifall ni har medlemmar från flera närliggande kommuner kan det vara lönsamt att ta reda på om det finns möjlighet att få bidrag även från de närliggande kommunerna, för just de personer som kommer från dessa.

3. Den egna områdets stiftelser eller t.ex. Lions Club

Här har vi även stora regionala skillnader, men i denna sektor finns det mycket potential. Stiftelser som är aktiva i ert område kan man söka t.ex. här: https://virre.prh.fi/novus/foundationSearch?userLang=sv&execution=e1s1

Ta även reda på om det i er kommun eller stadsdel finns en aktiv Lions Club. Det är bra att kontakta dem och luska runt om de har möjlighet att ekonomiskt stöda ert deltagande på Kajo.

4. Företag i ert närområde

Det är inte heller någon dum idé att utnyttja era närliggande företag om de vill ta sitt samhälleliga ansvar och stötta ert deltagande på Kajo. Det kan vara bra att vara speciellt aktivt i kontakt till företag för vilka det är viktigt att hålla sig livskraftiga i deras verksamhetsområde. Dessa företag kan oftast vara beroende av att det finns arbetskraft i det långa loppet. Därav kan det ligga nära hjärtat att uttryckligen stötta en aktiv ungdomsverksamhet. I bästa fall kan er förfrågan underlätta deras jobb, genom att visa ett så här bra samhälleligt bidrag för 2022.

5. Din omgivning

Uppmuntra varandra och försök höja ivern att delta på Kajo. Om någon säger att hen inte kan delta, på grund av att lägeravgiften är för hög och inte fått av en eller annan orsak ett stipendium av FS och din scoutkår kan inte hjälpa till, kan du påminna om att Kajo är en utmärkt immateriell present. Kanske dina gudföräldrar, vänner, mor- eller farföräldrar osv skulle kunna delta och betala en del av lägeravgiften istället för traditionella presenter. Detta om något skulle vara en oförglömlig present!

Här kom några tips vi kunde komma på för att göra Kajo så ekonomiskt tillgänglig som möjligt. Denna lista kanske inte var särskilt uttömmande, men härifrån är det bra att fortsätta innovation ute i scoutkårerna. Vi uppmanar er att lyfta ämnet i början av året till era styrelser och på möten. Det är bra att ha en plan, tilldela arbetsuppgifter och vara i kontakt med olika ändamål. I era scoutkårer känner ni även bäst dem som har störst behov av lite hjälp med lägeravgiften. Vi önskar att ni prioriterar att ekonomiskt stötta dessa personer ifall ni får ekonomiskt stöd inför Kajo. Självfallet önskar vi att ni kunde få t.ex. bidrag för att täcka resekostnader för alla, speciellt ifall ni anländer till Evois efter en lång resa.

Vi önskar så himla mycket att vi kommer att träffa dig och alla dina vänner på Kajo i juli. Tillsammans kan vi säkerligen göra Kajo ekonomiskt tillgänglig till så många som möjligt.

 

Kajos chefer för tillgänglihet,

Kati, Kati och Riina

Skip to content