Tiedote Kajon leiriläisten vanhemmille

Kajo-leirillä on valitettavasti havaittu kiusaamista ja epäpartiomaista käytöstä. Anonyymista sosiaalisesta mediasta Jodelista lähtenyt Fotoni-alaleiriläisten kiusaaminen on leiriorganisaation tiedossa. Some-uhkailu on joiltain osin muuttunut myös konkreettisiksi teoiksi. Osaa leirin nuoria asia ymmärrettävästi huolestuttaa ja leirissä on kiertänyt huhuja.

Partiossa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista, uhkailua tai epäasiallista toimintaa. Myös leiriläiset tuomitsevat yleisesti kaiken tämänkaltaisen toiminnan ja ovat esimerkiksi aktiivisesti aloittaneet omia kiusaamisen vastaisia kampanjoita sekä Jodelissa että konkreettisesti leirillä.

Partiossa haluamme ensisijaisesti tarjota jokaiselle turvallisen harrastuksen. Puutumme välittömästi kaikkeen havaitsemaamme epäasialliseen toimintaan. Tämän vuoksi olemme viestineet eilen leirisovelluksessa kaikille osallistujille ja aikuisille, että kaikenlaisen kiusaamisen on loputtava välittömästi. Kaikki Kajon lähijohtajat on ohjeistettu, miten nyt ilmenneisiin tilanteisiin tulee reagoida ja puuttua. Olemme myös pyrkineet moderoimaan Jodel-keskustelua mahdollisimman paljon, mutta anonyymin somekanavan täyshallinta on mahdotonta.

Mikäli minkäänlaista kiusaamista tai ilkivaltaa havaitaan, puututaan siihen välittömästi ja tekijät lähetetään kotiin leiriltä.

Aikuiset ovat vahvasti läsnä leiriarjen keskellä ja puuttuvat matalalla kynnyksellä mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Leirillä on myös laaja henkisen tuen tiimi, joka koostuu nuorisotyöntekijöistä ja terveydenhuollon ammattilaisista. Nuoria on rohkaistu kääntymään herkästi heidän puoleensa, mikäli jokin asia painaa mieltä. Nuoria on myös kannustettu ilmoittamaan huomaamastaan epäasiallisesta käytöksestä.

Ikävästä tilanteesta huolimatta leiriarki pyörii mukavasti. Tänään leiriin on tutustunut lähes 5000 vierailijaa aurinkoisessa säässä. Illalla kokoonnumme yhteen leirin keskiäisjuhlaan.

Leirinjohtajat Janne Costiander ja Maria ”Kerttu” Nikkari

Skip to content