Till kännedom för Kajo-lägerdeltagarnas vårdnadshavare

Vi har tyvärr observerat mobbning och beteende som inte passar en scout i Kajo-lägret. Lägerorganisationen är medveten om mobbningen av deltagare som bor i Fotoni-underlägret.  Hot i sociala medier har till viss del förverkligats i konkreta handlingar. En del av unga på lägret är förståeligt nog oroliga och rykten har cirkulerat i lägret.

I scoutingen accepterar vi ingen typ av mobbning, hot eller annat osakligt beteende. Även lägerdeltagarna i allmänhet fördömer allt sådant beteende och har till exempel aktivt börjat egna kampanjer mot mobbning både i Jodel och konkret på lägret.

I scoutingen vill i i första hand erbjuda var och en trygg och säker hobby. Vi ingriper omedelbart i allt osakligt beteende som vi upptäcker. På grund av detta har vi i går kommunicerat till alla deltagare och vuxna via lägerappen att alla typer av mobbning måste ta slut omedelbart. Alla närmaste ledare i Kajo har fått instruktioner om hur man ska reagera och ingripa i situationer som nu har upptäckts. Vi har också strävt till att moderera Jodel-diskussionen så mycket som möjligt, men fullständig övervakning av en anonym kanal är omöjligt.

Om vi uptäcker vilken som helst typ av mobbning eller skadegörelse, ingriper vi i det direkt och förövarna skickas hem från lägret.

Vuxna är starkt närvarande i lägervardagen och har en låg tröskel att ingripa i eventuella problemsituationer. På lägret finns också ett starkt team för psykiskt stöd som består av undomsarbetare och professionella inom hälsovården. Unga har uppmuntrats till att vända sig till detta team med låg tröskel om det är någonting de går och funderar på. Unga har också uppmuntrats till att berätta om osakligt beteende de upptäcker.

Lägervardagen rullar på bra trots denna sorgliga situation. I dag har nästan 5000 besökare bekantat sig med lägret i solig väder. På kvällen samlas vi i lägrets Midfest.

Lägerledarna Janne Costiander ja Maria ”Kerttu” Nikkari

Skip to content