På uppdrag på Kajo

"På uppdrag på Kajo" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Vill du vara med och skapa ett oförglömligt scoutläger för 15 000 deltagare? Kom med som frivillig! 

Kom med som frivillig på Kajo!

Alla  Kajos delområden erbjuder intressanta uppdrag för de nyfikna! Se nedan hurdana uppdrag som finns lediga från de olika delområden och lämna in din ansökan! Ansökningen sker via Kuksa och alla lediga uppdrag är tillgängliga på FS uppdragsbörs.

Alla roverscouter och äldre ledare ska ha ett uppdrag på lägret. Ifall du inte ännu har ett uppdrag, ta det lugnt. Under anmälningstiden kan du bläddra igenom lediga uppdrag eller fråga de som redan har ett uppdrag på Kajo om deras team ännu saknar medhjälpare.

Ifall du inte ännu har ett uppdrag, får du efter anmälningen en länk till uppdragsmaskinen där du kan påverka vilket uppdrag du får. Meddelandet med länken kommer inte nödvändigtvis omedelbart efter anmälningen utan de skickas ut vid vissa tidpunkter under anmälningstiden. Uppdragsmaskinen är öppen endast under anmälningstiden.

Explorerscout: Som en del av Kajo får du pröva på ett lägeruppdrag i två dagar. Om du har önskemål om uppdraget och andra saker som påverkar din lägerpatrull, svara gärna explorerscouters uppdragsmaskin. Din patrull följer med dig i uppdraget och i programmet, det vill säga en stor del av lägervardagen, och därmed lönar det sig på riktigt att påverka uppbyggnaden av denna grupp. Även denna maskin är endast öppen under anmälningstiden. Observera att på blanketten i explorerscouternas uppdragsmaskin öppnas det nya frågor efter att du svarat på de synliga frågorna.

De som deltar på en del av lägret eller enstaka lägerdagar förutsätts antingen att ha ett uppdrag eller göra dagens goda gärning, det vill säga en liten serviceuppgift (t. ex. dela ut mat). Lägrets arbetskraftsbyrå öppnas redan under våren vilket gör det möjligt att ansöka om små uppgifter i god tid innan ankomsten till Kajo. Det blir även möjligt att vid ankomsten till lägret fråga var du kan hjälpa till.

Skip to content