Lägerhalsdukarna

Det finns en plats för var och en på Kajos färgrika tyg. Med lägerhalsduken på sig blir varje deltagare en del av det stora Kajo-tyget. På lägret får alla deltagarna en lägerhalsduk. Halsduken kännetecknar en scout: scouten har alltid sin halsduk på, men på Finnjamboree tar vi på oss lägerhalsduken för det gemensamma lägrets skull. Halsduken uppger något om bäraren: på varje lägerhalsduk är vänstra sidan vit och högra sidan i underlägrets färg. Den gemensamma vita färgen symboliserar gemenskap: vi hör alla tillsammans. Underlägrets färg å sin sida identifierar vår hemplats på lägret. I tillägg till lägerhalsduken får varje deltagare ett lägermärke och ett deltagararmband som man också kan betala med.

Att ge alla en lägerhalsduk är ett överlagt och medvetet val: vi vill gärna erbjuda varje deltagare, oberoende av hens bakgrund och ekonomiska tillstånd, en förenande lägerprodukt som får var och en att känna sig som en del av den stora lägermassan. Man får antingen behålla sin lägerhalsduk som ett minne från lägret eller lätt återvinna den på lägerområdet genast när lägret tagit slut. Tygmaterialen som har skaffats används i sin helhet på så sätt att det blir ingen tygförlust. Tygen och halsdukarna tillverkas i Baltien varifrån de transporteras på landet till Finland.  Vi uppmuntrar också kårerna att använda tygmaterialen i verksamheten på hösten! 🤩

Bekanta dig med eller upprepa färgerna här:

Tuike är svart som den molnlösa natthimlen med tusentals små stjärnor

Loiste skiner glödande gul som solen på sommaren

✨Ljuspartiklarna i Fotoni reflekterar varmt violett

Halos mörkblå är en bit av natthimlen på vilken månens lysande halo kan ses

Hehku är varm liksom sommarens molnlösa ljusblå himmel

Säde försöker nå Evois mossor som solen med sina disgrå strålar genom barrträden

Skip to content