Kajos coronainfo nr 2, 17.1.2022. Förberedelserna för lägret fortsätter som normalt – coronaläget följs aktivt

Vi som jobbar för att förverkliga storlägret Kajo, ser fram emot att tusentals scouter kommer att få uppleva ett härligt stort läger nästa sommar! Det kommer att vara den första stora lägerupplevelsen för många, och den första lägerupplevelsen på länge för oss alla. 

Scouting är en närhobby. En hobby där vi gör saker tillsammans och där storläger är en källa till gemensamma upplevelser och oförglömliga scoutminnen. Också scouter som scoutat länge anmäler sig till storläger om och om igen. Coronasituationen har drabbat barn- och unga hårt ­ Kajo fyller därmed ett stort behov som barn och unga har för tillfället. Vi kan inte förutsäga hur coronaviruset utvecklas men vi kan alla påverka vår hälsa och vaccinationstäckning. Genom våra handlingar, kan vi tillsammans se till att det väldigt efterlängtade lägret blir verklighet! 

Med tanke på coronaviruset och spridningen finns som tur tre fördelar då det kommer till Kajo: För det första är lägret ett utomhusevenemang – det gör lägret säkrare att ordna. För det andra har virus alltid varit mer måttliga under sommaren. För det tredje växer vaccinationstäckningen hela tiden  – vi har en stor tilltro till att vi kommer att kunna ordna lägret. 

Coronavirusets omikronvariant och dess spridning har oroat många som står i beråd att anmäla sig till lägret. Frågor har väckts på många olika håll. Oron över den egna, samt nära och käras hälsa i den återigen accelererande coronasituationen, är fullt förståelig. Då många funderar på liknande frågor har vi här sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi fått. 

Kan anmälningstiden förlängas? Tyvärr har Kajos anmälningsschema redan stramats åt så mycket som är möjligt. Jämför man anmälningsschemat med Roihus är anmälningstiden faktiskt redan senare än på det förra stora lägret. Under februari måste vi försöka uppskatta om vi gör ett läger för 11 000 eller 16 000 personer. Och även om vi skulle förlänga anmälningstiden med en månad skulle vi fortfarande inte ha en bättre bild av sommarens coronasituation. 

Hur mycket av lägeravgiften återbetalas om Kajo ställs in? Vi förstår mycket väl att denna fråga känns svår för många som funderar på att anmäla sig. Hur mycket som kan betalas tillbaka beror helt och hållet på tidpunkten då lägret eventuellt måste ställas in. I många fall har vi lyckats förhandla fram villkor där kostnaderna slås fast och förverkligas först vid en tidpunkt som ligger mycket nära själva tidpunkten för lägret. 

Coronaviruset kan inte diktera våra liv i all evighet. Olika regler och restriktioner har gjort det svårt att utöva scouting under två somrar nu. Vi utgår ifrån att Kajo kommer att genomföras. Att planera lägret på halv låga skulle vara att kapitulera. Ändå kan vi inte helt utesluta möjligheten att något omvälvande händer i världen strax före lägret. Ju närmare tidpunkten för lägret vi kommer, desto mer sannolikt är det att lägret kommer att hållas. 

I allt beslutsfattande strävar vi efter att vid en eventuell inhibering kunna återbetala en stor del av deltagaravgiften. Det finns i nuläget inga begränsningar som kunde hindra att lägret hålls. Vi följer aktivt läget med hjälp av de scouter som jobbar för lägret, Suomen Partiolaiset-Finlands Scouters styrelse och kansli, samt myndigheterna. 

Krävs coronapass på lägret? I enlighet med Suomen Partiolaiset-Finlands Scouters direktiv, kommer coronapass att krävas av deltagare som är över 16 år gamla, förutsatt att lagstiftningen tillåter det. Lägrets arrangörer uppmuntrar alla deltagare att vaccinera sig i god tid före lägret. Coronapass kan erhållas för lägertiden också genom att uppvisa negativt coronatest och genom att påvisa att man haft sjukdomen. 

När är det vettigast att anmäla sig, nu eller nära slutet av anmälningstiden?
Det spelar ingen roll när du anmäler dig så länge du kommer ihåg att anmäla dig i tid. Scouter tenderar att göra saker i sista stund. Mer än 9 300 deltagare anmälde sig till det förra storlägret Roihu den sista anmälningsveckan. Nästan 5 700 av dem under de sista två dagarna. För närvarande har över 2 400 deltagare anmält sig till Kajo, men den största registreringstoppen väntas fortfarande vid månadsskiftet.  

Den sista anmälningsdagen för under 18 åringar är 2.2. 2022. För att få uppleva lägret måste du alltså anmäla dig senast då. Coronaviruset förorsakar osäkerhet gällande många saker för tillfället, men tillsammans kan vi göra Kajo till en oförglömlig och trygg scoutupplevelse. Och framför allt får vi igen träffa våra scoutkompisar på läger. 

Kajohälsningar från lägercheferna Kerttu och Janne 

Om du har fler frågor, kontakta kajo2022@partio.fi. Frågorna besvaras på vardagar. 

 

Bild: Anna Enbuske

Skip to content