Kajo-lägrets meddelande 23.7.2022

I sociala medier har en diskussion väckts om situationen som inträffade på Kajo-lägret.  

Lägerorganisationen kan inte kommentera saker som berör enskilda personer på grund av integritetsskyddet. 

Situationen har undersökts grundligt på lägret. Saken har även diskuterats med olika myndigheter.  

Det finns alltid en allvarlig orsak då någon avlägsnas från lägret. Grunden för ett avlägsnade från lägret finns i Kajos regler. 

På Kajo följer vi scouternas värderingar, scouternas säkerhetsföreskrifter och Finlands lag. Vi utreder grundligt situationer som denna och vi gör vederbörliga rapporter och anmälningar. Vi är väldigt öppna med att utreda alla situationer i samarbete med berörda parter och med myndigheterna. 

Lägercheferna Janne Costiander och Maria ”Kerttu” Nikkari 

 

Skip to content