Kajo förhåller sig positivt till användning av coronapass

Scouterna strävar efter att möjliggöra hälsosäker hobbyverksamhet.

Enligt Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf:s styrelses linje kommer man på finnjamboree Kajo att granska coronapass av alla över 16-åringar, ifall saken är aktuell vid tidpunkten då lägret ordnas, och ifall lagstiftelsen då möjliggör granskning av coronapass.

Angående användning av coronapass i övrig scoutverksamhet kommer anvisningar att ges ut i början av året.

 

Bild: Anna Enbuske

Skip to content