Ekon från framtiden – Berätta dina tankar framför publiken!

Kajos Framtidsdal arrangerar ett Ekon från framtiden -program, där vi hör talare från framtiden som hålls av både sakkunniga och lägerdeltagare. Vi vill ge de unga en positiv, men samtidigt realistisk, bild av deras framtid samt aktivera dem att påverka sin egen framtid. Vi letar nu efter 24 lägertalare att hålla taltur efter de sakkunniga. Som lägertalare letar vi efter explorers, rovers och under 30-åriga vuxna.

Vad krävs att som lägerdeltagare hålla taltur?

  • Förberedning av tal för ungefär 2-3 minuter om tema: framtidens samhälle, framtidens arbete, framtidens färdigheter, framtidens omgivning, cirkulär ekonomi, framtidens mat eller framtidens drömmar.
  • Du kan tala om dina egna erfarenheter, berätta din egen historia eller dela med dig av dina tankar om temat. Vad vill du skrika till framtiden år 2022?
  • Distansträffar innan lägret (Teams) och leverera bottnet av ditt tal till arrangören i slutet av våren.
  • Anlända till Framtidsdalen enligt överenskommelse på dagen för både övning och uppträdande eller att filma in talet på förhand med oss i Helsingfors (ifall fu inte är med på lägret).

Vad får jag från detta?

  • Erfarenhet av att förbereda och hålla tal på scen framför en stor publik (ett par hundra lägerdeltagare).
  • Berätta om dina egna tankar och åsikter samt höra reaktioner på dem.
  • Träffa den förbluffande sakkunniga som talar innan dig.
  • Mod att kasta dig på nytt in i okända utmaningar.
  • En oförglömlig upplevelse och möjlighet att påverka andras tankar om framtiden.

Hur söker du? Fyll i anmälningsformuläert senast 18.4. Vi meddelar om valet i början av maj via mejl. Ansökningsformulär (på finska).

Skip to content