Även i skogen tvättar vi oss 

I lägerförhållanden vid storevenemang måste särskild uppmärksamhet ägnas åt hygienen, för att förhindra att sjukdomar sprids. Renlighet har alltid varit viktigt under scoutläger men med corona har vikten av hygien betonats. I början av 2021 inledde jag mitt uppdrag på Kajo som hygienbas och min uppgift är att planera lägrets hygienhelhet tillsammans med andra donare. Jag är medlem i lägerdonarnas coronateam, där vi tillsammans med alla delområden funderar på praxis kring säkra lägerfunktioner.  

I lägerhygien understryks tre delar: handtvätt, disk och annan tvätt. 

Det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten på ett tiotals platser runtom på lägerområdet. Att tvätta händerna är särskilt viktigt efter toalettbesök och innan man äter, men även vid andra tillfällen om händerna är synbart smutsiga. I skogsförhållanden kommer damm och annan smuts på händerna mycket lättare än i stadsförhållanden. Handsprit finns också på många ställen och bör också användas aktivt, men först måste smutsen tvättas bort från händerna. Vi instruerar alla deltagare i handtvättningspraxis innan lägret och påminner ständigt om detta under lägret. 

Det är viktigt att diska efter varje måltid så att matrester inte blir kvar på kärlen. Annars utvecklas de väldigt lätt bobbor under den varma sommaren, vilket kan orsaka matförgiftning eller andra magbesvär. Dessa är otäcka följeslagare under läger, så du bör försöka undvika dem så effektivt som möjligt. Varje kök har disklinjer med fyra diskbaljor. Före diskning rengörs matkärlet på oäten mat etc. vid sorteringsstället, för att hålla diskvattnet så rent som möjligt. I den första diskbaljan tvättar du bort den synliga smutsen med en diskborste. I den andra diskbaljan görs själva tvätten med en annan diskborste. Underhållsdonarna tillsätter regelbundet diskmedel i vattnet. I tredje och fjärde diskbaljan sköljer du din disk, så att även det sista fettet och diskmedlet lossnar. Allt tvättvatten är varmt och rinner gradvis från den renaste diskbaljan till den smutsigaste. På så sätt byts vattnet hela tiden ut. 

Diskvattnet filtreras på lägerområdet, varför användning av egna diskmedel inte är tillåtet. Diskbaljorna töms och rengörs noggrant i slutet av varje måltid. Dricksflaskan ska också tvättas dagligen med diskmedel, men den ska inte läggas i förtvättvattnet. Instruktioner för diskning anges också i förhandsinformationen. På Kajo påminner lägerkårens ledare oss hela tiden om dess betydelse. För att disken ska torka mellan måltiderna bör den förvaras i en luftig tygpåse och de återförslutbara måltidbehållarna ska inte hållas stängda mellan måltiderna. 

Det finns två dusch- och bastukomplex på lägerområdet, båda med egna omklädnings- och tvättmöjligheter för kvinnor och män, samt några tillgänglighetsanpassade privata faciliteter. Tvättmedel som används på lägerområdet måste vara biologiskt nedbrytbara, eftersom tvättvattnet rengörs på lägerområdet. Tvätt bör göras regelbundet, för att t.ex. minimera skavsår. 

Vi har även planerat möjlighet till fottvätt utanför duscharna för att undvika trängsel, dessa planer pågår fortfarande. För blöjbarn kommer det att finnas möjlighet till rumptvätt i familjebyn. Alla deltagare har dagligen möjlighet att bada, simma eller delta i vattenprogram. 

Skip to content