Home Hospitality

"Home Hospitality" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print
[readspeaker_listen_button readid=read_this]

Home Hospitality 

I samband med Kajo ordnas det Home Hospitality, alltså familjebesök där de internationella gästerna som skall på läger bor före lägret. Gästerna placeras hos finländska familjer runtom i Finland. Under familjebesöket bekantar sig gästerna med det finländska levnadssättet, människor och vardagen. För värdfamiljen ger familjebesöket en chans att bekanta sig med scouter från andra delar av världen och visa den egna hembygden. 

Home Hospitality på Kajo     

Home Hospitality ordnas 11—15.7.2022, alltså före Kajo. Man strävar efter att placera de internationella gästerna runtom i Finland, så du kan anmäla dig som värdfamilj oberoende på var din hemort är. De internationella gästernas transporter ordnas av lägerorganisationen överallt i Finland. Gästerna ankommer till förutbestämda städer och transporteras därifrån med gemensam transport vidare till värdfamiljernas hemorter. Efter familjebesöken transporteras de internationella gästerna till Kajo. Medlemmar och deras ledare som tillhör samma grupp placeras hos värdfamiljer på samma ort.  

Under familjebesöket kan det i samma hem bo 2–4 underåriga, en vuxen eller en blandning av dessa. Värdfamiljen får i anmälningsblanketten önska sig gästernas ålder och kön om det t.ex. finns barn i samma ålder i familjen. Önskemålen genomförs så långt som det bara är möjligt. Det är önskvärt att värdfamiljen skall kunna kommunicera med gästerna åtminstone på engelska.  

Att ordna familjebesöket är helt frivilligt och det betalas ingen särskild ersättning åt värdfamiljen för det. Värdfamiljen bjuder gästerna på logi och mat under besöket. Värdfamiljen är inte tvungen att ordna skilt program åt gästerna under besöket. Familjerna uppmuntras förstås till detta. Skulle du vilja föra gästerna t.ex. till stugan, simma eller på en skogsutflykt? Det är bra att minnas att gästerna är hos familjerna för att bekanta sig med den finländska vardagen. T.ex. traditionella maträtter eller finländska fritidssysselsättningar kan internationellt sett vara väldigt exotiska.  

Man kan också erbjuda logi åt Kajos internationella scoutgäster fastän man inte själv deltar på lägret. Anmälningsblanketten som värdfamilj får också gärna delas vidare till andra familjer som kan vara intresserade av att vara värdfamiljer t.ex. inom din egen kår eller bekantskapskrets! Eftersom målet är att till samma internationella gruppens hörande medlemmar placeras nära varandra så kan ni t.ex. med din scoutkompis få familjebesök av medlemmar som tillhör samma grupp och tillsammans ordna aktiviteter. Värdfamiljen behöver inte ens höra till scouterna.  

Anmälan som en värdfamilj

Blev du intresserad at fungera som en värdfamilj? Anmäl dig som värdfamilj genom att fylla i den bifogade blanketten innan 28.2: 

kuksaan.fi/44485

Det räcker att en i familjen fyller i anmälan. Innan familjebesöket skickas det ett flertal meddelanden till värdfamiljerna där det finns mer information om hur Home Hospitality ordnas i praktiken. 

Vi delar de internationella gästerna till värdfamiljerna under mars månad, varefter vi är i kontakt med de blivande värdfamiljerna. Efter det här kan du ta distanskontakt och bekanta dig med de egna blivande gästerna! 

Om ni har frågor, ta gärna kontakt med kajo2022@partio.fi

Skip to content