Bygg- och rivläger 

"Bygg- och rivläger " doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Print

Man kan delta i Kajos bygg- och rivläger (RaPu) på flera sätt. Du kan delta i den ena eller båda, eller välja enskilda dagar då du vill delta. Du kan även komma med på bygg- och rivlägret fast du inte alls deltar i det egentliga lägret!    

Vi har användning för alla extra händer! Meningsfulla och lämpliga uppgifter hittas för var och en. Oavsett om du är en byggproffs eller knappt vet hur man använder hammare och såg, hittar vi en passlig uppgift just för dig!  

Oavsett av vilket uppdrag du har på det egentliga lägret, är du varmt välkommen att komma med och bygga ett strålande Kajo, eller delta i att försäkra att Evois lägerområde ser efter lägret ut som det gjorde före lägret. 

Förutom utförande av basuppgifter har du chansen att lära dig nytt både om stora helheter och små tekniska detaljer med el-, vatten- och ICT-teamen. Även byggteamet har en hel del arbete i att förverkliga alla beställda konstruktioner för lägerdeltagarnas bruk.  

7 orsaker att delta i byggeller rivlägret: 
 1. Bygg- och rivlägren är gratis för deltagarna.
 2. God mat. Enligt legenden är maten på bygg- och rivlägret alltid bättre än på det egentliga lägret.
 3. Lägrets taklagsfest firas på bygglägret på onsdagen 13.7.   
 4. Du kan direkt se (och visa andra också) resultatet av ditt arbete i olika strukturer runt lägret. 
 5. Det händer och sker. Alla sorters små händelser och missöden skapar ofta de mest oförglömliga scoutlägerhistorierna. På bygg- och rivlägret kommer man garanterat att få samla material för historier. 
 6. Upplev det underbara lägerlivet. Som bygglägerdeltagare kan du stanna för lägrets invigningsfest på fredagen 15.7, övernatta på lägret och äta morgonmål innan du åker hem, ifall du bara deltar i bygglägret. 
 7. Som rivlägerdeltagare är du välkommen att delta i lägrets avslutningsfest 22.7, innan rivarbetet börjar följande morgon.
Tidtabell för byggoch rivläger: 
 • 1–3.7 prebygglägerhelg I  
 • 4–8.7 prebyggläger (veckodagar)  
 • 8–10.7 prebygglägerhelg II  
 • 11–15.7 byggläger (inklusive invigningsfest och första lägerdagens morgonmål) 
 • 22–29.7 rivläger (inklusive avslutningsfest och sista lägerdagens kvällsmål) 
 • 30–31.7 städveckoslut  
Anmälan:

Till bygg- och rivlägren kan man anmäla sig om man är 15 år eller äldre, alltså åldersgrupperna från explorerscouter uppåt. Med bygg- och rivlägret kan man tillsammans med sina scoutkompisar skapa en mycket längre Kajo-upplevelse. Även de som inte ännu är scouter är välkomna till bygg- och rivlägret.  

Deltagande i alla delarna av bygg- och rivlägret är gratis. Du behöver bara ta med dig eget tält, matkärl + bestick, samt toalettartiklar. 

Ifall du redan anmält dig till Kajo, kan du tillägga bygg- och rivlägerdagarna genom att redigera dina anmälningsuppgifter i Kuksa.  

Ifall du inte ännu har anmält dig till Kajo, kan du anmäla dig till bygg- och rivlägret via den här länken. Om du även vill anmäla dig till själva lägret, kan du göra det via samma länk (gäller endast för deltagare som är 18 år eller äldre).  

Anmälningstiden för bygg- och rivlägret avslutas 15.5.  

Redigera din Kajo-anmälan r: 
 • Logga in i Kuksa (kuksa.partio.fi)   
 • Välj egna uppgifter uppe i det högra hörnet
 • Välj ditt eget namn
 • Välj fliken evenemang 
 • Välj redigera vid SP Finnjamboree Kajo 2022-evenemanget 
 • Välj i slutet av anmälningsblanketten de dagar då du deltar i bygg- och rivlägret 
 • Ifall du inte har anmält dig till den första lägerdagen, men vill stanna på lägret för invigningsfesten, välj också fredagen 15.7. Ifall du ännu övernattar och äter morgonmål, välj även lördag morgon 16.7.  
 • Ifall du inte har anmält dig till den sista lägerdagen, men tänker komma till lägret för avslutningsfesten och sista lägerkvällens kvällsmål, välj också fredag 22.7. 
 • Ifall du redan anmält dig till hela lägret eller fr 15.7, lö 16.7 och/ eller fr 22.7 i din ursprungliga lägeranmälan, välj inte dessa dagar på nytt. 
 • Kom ihåg att svara även övriga frågor som gäller bygg- och rivlägret.  
 • Spara dina svar. 

Ifall du har några frågor angående din anmälan, kontakta oss kajo2022@partio.fi

Tilläggsinformation 

Vi skickar tilläggsinformation till alla bygg- och rivlägerdeltagare senast i juni.

Du kan även fråga efter tilläggsinformation av bygglägerledarna:
Teknikchef Mikko Laakkonen, mikko.laakkonen@partio.fi, p. 045 8685 647 
Teknikchef Lauri Takala, lauri.takala@partio.fi, p. 0400 272 282  

Skip to content