Familjdeltagare

Scouter och familjemedlemmar som inte ännu själva är gamla nog att delta i Kajo kan delta tillsammans med sina familjer. Många äldre scouter som nu är med och förverkligar Kajo har oförglömliga minnen från tidigare storläger och kan nu ta med sina egna barn för att ge dem fina minnen för livet.

Familjerna bor i en egen del av lägerområdet där det finns tjänster speciellt för barnfamiljer. Dessa inkluderar t.ex. möjlighet att värma upp maten och få tillgång till rumptvätt för de minsta. Om man vill är det också möjligt att bo tillsammans med den egna kåren.  

På Kajo tar familjelägret ett steg tillbaka mot de familjeläger som fanns på Kilke och Tarus. Den största skillnaden jämfört med Roihus familjeläger är att Kajo inte har ett dagis. I praktiken innebär detta att deltagare som kommer med barn som är under spejarscoutålder själv måste ordna så att barnen tas om hand på lägret. 

Mera information om familjdeltagare kommer snart.

Skip to content