Perheenä Kajolle​

Suurleirien osallistujia ovat perinteisesti voineet olla kaikki ikäluokat tarpojasta ylöspäin. Näin on myös Kajolla, jonka ensisijaista kohderyhmää ovat tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäiset. Rajausta voi edelleen perustella pitkälti samoilla syillä kuin aiempienkin leirien kohdalla. Nuoremmille osallistujille viikon leiri on pitkä aika poissa kotoa. Moni tarpojakin on suurleirillä ensimmäistä kertaa niin pitkän ajan poissa kotoa ilman vanhempia.

Vaikka ajatus kaikille ikäkausille järjestetystä suurtapahtumasta tuntuu houkuttelevalta, vastaan tulevat monet resurssit, joista aivan ensimmäisenä Evon infran sietokyky. Leiriä pitäisi porrastaa, jotta kaikki mahtuisivat mukaan, ja vapaaehtoisresurssia tarvittaisiin huomattavasti nykyistä enemmän, jotta kaikille ikäkausille voitaisiin järjestää ohjelmaa.

Tämä rajaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö nuoremmatkin osallistujat olisi Kajolle tervetulleita vanhempiensa kanssa. Perheitä on aina ollut mukana suurleireillä, eikä Kajo tule olemaan siinä poikkeus. Unohtumattomia suurleirimuistoja on monella leiriä nyt toteuttavalla ja mahdollistavalla johtajalla, ja niitä pääsevät kartuttamaan partiolaisten jälkeläiset myös Kajolla.

Missä perheet majoittuvat Kajolla? 

Perheet majoittuvat leirialueella samalle yhteiselle teltta-alueelleen, jonka yhteyteen järjestetään erilaisia lapsiperheille tärkeitä palveluja. Näitä ovat mm. ruuan lämmittäminen ja mahdollisuus pienimpien osallistujien peppupyykkiin. Oman lippukunnan kanssa majoittuminen on myös mahdollista, jos se tuntuu toimivammalta vaihtoehdolta.

Miksi Kajolle ei tule päiväkotia? 

Kajo palaa perheiden palveluissa lähemmäs Kilkkeen ja Taruksen mallia. Merkittävin ero Roihun palveluihin verrattuna on, että Kajolla ei järjestetä päiväkotipalveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alle tarpojaikäisten lastensa kanssa leirille osallistuvien partiolaisten tulee omatoimisesti järjestää lastensa hoito leirillä.

Ratkaisuun on päädytty tutustumalla aiempien leirien raportteihin ja haastattelemalla perheellisiä partiolaisia heidän kokemuksistaan. Alla koostettuna perusteluita tehdylle päätökselle.

Leiripäivähoito sopii vain osalle lapsista. Tilanne on erilainen kuin tutussa päiväkodissa kotipaikkakunnalla, jossa on tutut rutiinit, paikat, lapset ja hoitajat. Kokemusten mukaan leiripäivähoito sopi vasta vähän vanhemmille lapsille, eli ihmisresurssia vapautuu leirin pesteihin ajateltua vähemmän. Vähän vanhemmille lapsille Kajo tarjoaa erilaisia puuhaideoita, ohjelmamahdollisuuksia ja materiaalia, joiden äärellä leiriarki kulkee mukavasti eteenpäin vastuullisen aikuisen valvonnassa.

Miten voin toimia pestissä, jos lapseni ovat mukana leirillä? 

Tapoja tähän on monia. Alla muutama esimerkkiehdotus, miten lastenhoidon voi leirillä järjestää. Järjestelyissä voi olla mukana useampi partioperhe, lippukunta tai vaikka oma piiri. Mukaan voi houkutella myös isovanhempia ja ystäviä, joita kiinnostaisi kokea suurleirin syke lapsenvahdin roolista käsin. Lähempänä Kajoa myös leiriorganisaatio voi auttaa lapsenhoitoa tarvitsevia perheitä keskenään.

  • Esimerkki 1: 2 aikuista ja 3 lasta osallistuu Kajolle. Aikuiset ottavat yhteisen pestin, jota hoitavat vuorotellen lasten hoitamisen kanssa vuorotellen.
  • Esimerkki 2: 3 aikuista ja 7 lasta osallistuu Kajolle. Yksi aikuisista huolehtii lapsista läpi leirin ja kaksi muuta työskentelee leirin pesteissä.
  • Esimerkki 3: 2 aikuista ja 2 lasta osallistuu Kajolle. Toisella aikuisista on 50 % pesti kasvatuksessa, toisella 50 % palveluissa. Toinen aikuinen vahtii lapsia, toisen ollessa pestissä. Pestit voivat ajoittua myös niin, että toinen aikuisista tekee pestiään leirin alkuosan ja toinen loppupuolella.
  • Esimerkki 4: 2 aikuista ja 2 lasta osallistuu Kajolle, toinen aikuinen huolehtii lapsista läpi leirin ja toinen tekee oman leiripestin.

Voinko tulla yksin lasteni kanssa leirille?

Kyllä voit. Silloin vain pitää hakeutua sellaiseen pestiin, jossa lapset voivat olla mukana. Voit myös tiedustella osa-aikaisia pestejä tai pestejä, joiden tekeminen painottuu ennen leiriä.

Mikäli haaveissa on pesti, jossa lapset eivät voi kulkea matkassa, kannattaa jo hyvissä ajoin ennen leiriä alkaa hahmotella lapsenhoitoon yhteistyökuviota yllä olevien esimerkkien pohjalta tai jonkin oman luovan ratkaisun kautta. Jos taas mieluummin viettäisit leirillä aikaa lastesi kanssa, voit tarjoutua huolehtimaan jonkun Kajolla pestissä olevan lapsesta omiesi kanssa.

Kuka voi toimia lastenhoitajana? 

Lastenhoitajana voi toimia partiolainen tai partioon kuulumaton (EVP) aikuinen. Tärkeintä on, että lapsenhoitaja vapauttaa toisen aikuisen tekemään leiripestiä. Lapsenhoitaja ei ole leiripesti, mutta se on kokoaikaisesti mahdollista partiolaisaikuisellekin, silloin kun hän vapauttaa toisen tekijän pestiin.

Leiripestillä tarkoitetaan pestiä, johon sen tekijä on hakeutunut ja pestattu jo ennen leiriä, ja joka vaatii ennakkovalmistautumista. Esimerkiksi ruokajakeluun osallistuminen on tapahtuman järjestämistä tukevaa keikkatyötä, johon voi hakeutua vaikka Kajon työkkärin kautta, ja joka ei vaadi ennakkovalmistautumista.
 

Voiko EVP olla vain lastenhoitaja? 

EVP-toiminnasta on linjattu seuraavasti: Pitkäkestoisen projektin tekemiseen ei voi osallistua ei-vielä-partiolaisena. Kertaluonteiset projektikeikat (kuten vaikkapa valtakunnallisen tapahtuman ensiapupäivystys tai alueellisen ohjelmatapahtuman ruokajako) sen sijaan sopivat hyvin partioon tutustumiseen.

Jos siis EVP päättää hakeutua johonkin muuhun leiripestiin, ei hän enää leirille osallistuessaan ole partioon tutustuja, vaan hänen pitää olla jäsenmaksunsa maksanut partiolainen. EVP voi oikeastaan hakea hommaan kuin hommaan Kajolla, mikäli osaamistarpeisiin ei ole kirjattu aiempaa tarvittavaa partiokokemusta. Samalla vain EVP:stä tulee partiolainen.

Lapsenhoitajan tehtävä ei ole leiriorganisaation pesti, joten sitä voi Kajolla hoitaa myös EVP:nä.

Skip to content