Q&A

"Q&A" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta

Q&A lippukunnille – kysy leirinjohtajilta 19.5.2021  Koontia kysymyksistä ja vastauksista 

LEIRILIPPUKUNTA

Kuinka tarkka on leirilippukunnan koon määrittely? Pohditaan, lähteäkö omalla porukalla vai yhdessä toisen lippukunnan kanssa? Yksin meitä olisi noin 70–80, toisen lippukunnan kanssa yli 130 henkeä. 

Nyt on ohjeistettu leirilippukunnan kooksi noin 100 henkeä. Tarkkoja kokorajoja ei ole lyöty lukkoon, mutta suositus on olla mieluummin yli kuin alle 100 henkeä per leirilippukunta. Näin leirilippukunta toimii paremmin leiriarjessa ja johtajistonkin saa paremmin muodostettua.  

Syksyn 2021 alussa lähetetään lippukuntakysely, jossa kysytään arviota lippukunnan osallistujamääristä. Arvio ei ole sitova, mutta se auttaa meitä suunnittelussa, alaleirien muodostamisessa jne. Samaisessa kyselyssä voi ilmoittaa, minkä muiden lippukuntien kanssa haluatte muodostaa leirilippukunnan. Lisäksi voitte ilmoittaa kiinnostuksesta saada kv-osallistujia omaan leirilippukuntaan. Jos lippukunnalla on omia ystävälippukuntia maailmalla, niin haastakaa heitä lähtemään Kajolle!  

ILMOITTAUTUMINEN JA HINTA

Milloin voi ilmoittautua? 

Jokainen ilmoittautuu itse. Alaikäisen ilmoittaa huoltaja (myös osallistujan, joka on leirillä täysi-ikäinen, mutta ilmoittautumisajankohtana vielä alaikäinen. Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksassa. Ilmoittautumisaika on 1.12.2021–2.2.2022.     

Lippukunta voi päättää osallistujan ikäkauden omien siirtymäajankohtiensa mukaan, eli ikäkautta ei määrätä automaattisesti syntymävuoden mukaan.  

Onko Kajolle stipendejä tai muuta tukea osallistumiseen? 

Kajolle tulee stipendijärjestelmä. Stipendihakemukset käsittelee itsenäinen ryhmä, jonka edustajat on koottu Kajon tekijöiden ulkopuolelta.  Stipendien haku tulee tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli stipendiä ei jostain syystä myönnetä, voi ilmoittautumisen vielä perua.   Osallistumismaksuihin myönnetään stipendejä taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Stipendejä myönnetään portaittain aina koko leirimaksun kattavaan stipendiin saakka.

Mikäli osallistuja haluaa hakea stipendiä, hänen ei tarvitse maksaa leirimaksua ilmoittautumisen yhteydessä, vaan hänet ohjataan täyttämään stipendilomake välittömästi ilmoittautumislomakkeen täytön jälkeen.

Milloin osallistuminen Kajolle maksetaan? 

Kajon osallistumismaksu maksetaan nettimaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Stipendiä hakevat eivät maksa osallistumismaksua ilmoittautumisen yhteydessä, vaan jäävät odottamaan stipendipäätöstä. Jos hakijalle myönnetään täyttä osallistumismaksua pienempi stipendi, loppuosa laskutetaan osallistujalta stipendipäätöksen saapumisen jälkeen. Tällaisessa tilanteessa ilmoittautumisen voi vielä halutessaan perua.    

Voiko lippukunta tukea osallistujiaan rahallisesti? 

Kyllä voi, tällä kertaa sitä ei voi kuitenkaan tehdä Kuksan kautta, kun osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lippukunta voi tukea osallistujia esimerkiksi tarjoamalla kuljetuksen leirille, tarjoamalla omaa stipendirahaa tai maksamalla lippukunnan tuen suoraan lippukunnan kulukorvauskäytäntöjä käyttämällä. 

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Onko korona huomioitu? 

Kaikki luottamus on siihen, että Kajo toteutuu suunnitellusti. Leiriorganisaatio seuraa tiiviisti koronatilannetta ja leirin mahdollistamiseksi mietitään terveysturvallisia toteutustapoja. Näistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.  

Miten kiusaamiseen puututaan? 
Jo Kajon tavoitteissa on linjattu, että minkäänlaista kiusaamista, häirintää, tms. ei leirillä sallita. Mikäli kiusaamista ilmenee, siihen tullaan puuttumaan. Projektin ajaksi on määritelty turva-aikuiset, jotka tarvittaessa puuttuvat asioihin. Leirille tullaan tekemään säännöt, joissa kielletään niin henkinen kuin fyysinenkin väkivalta. Projektin ajalle on jo määritelty ilmoituskanavat mahdollisia häirintä- ja kiusaamistapauksia varten. Turvan, lääkinnän, leirilippukuntien tuen yms. avulla luodaan leirille turvaverkosto, jonka yhteistyöllä nämä asiat saadaan hoidettua varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti. 

KYSYMYKSIÄ KAJARISTA

Lippukunnille lähtenyt huhtikuun lopulla infokirje. Mennyt johtokolmikoille ja lpkja:lle. Jos ei löytänyt perille niin löytyy myös nettisivuilta:  
https://kajo2022.fi/lippukunnille/ 
Kirjeessä muistutettu mm. Kajarin eli Kajo-yhteyshenkilön ilmoittamisesta. Ilmoittamisaikaa on toukokuun loppuun asti. Vaikka Kajaria ei olisikaan nimetty toukokuun 2021 loppuun mennessä, se on hyvä lisätä Kuksaan heti, kun lippukunta on valinnan tehnyt.  Seuraava infokirje lippukunnille julkaistaan syyskuun aikana .

Onko toivottavaa, että Kajari on myös osa leirilippukunnan johtoa? 

On mukava bonus, jos Kajari lähtee myös lippukunnan mukana leirille, mutta se ei missään tapauksessa ole edellytys. Tärkeintä on, että lippukunnalla on Kajari, ja että tieto kulkee Kajon ja lippukunnan välillä molempiin suuntiin.  

Voiko Kajariksi ilmoittaa myös nuoremman henkilön (15 v.)? 

Kyllä voi. Lippukunta tietää, kuka on sopiva.  

  Voiko Kajari toimia kahdelle lippukunnalle? Onko tarpeen merkata kuksaan, jos sisäinen viestintä toimii? 
Kyllä voi. Toivomme merkintää molempien lippukuntien kohdalle, sillä näin pystymme näkemään, että lippukunnalla on Kajari ja tieto kulkee.   

PESTIT

Milloin tekijäpestejä haetaan? 

Mieluiseen tekijäpestiin pääsee  ilmoittamaan halukkuutensa samanaikaisesti kuin Kajolle ilmoittaudutaan syksyllä 2021. Kaikki avoinna olevat pestit löydä pestisivuilta täältä. Tsekkaa lista ja käy valitsemassa itsellesi parhain pesti päältä! 

Millaisia pestejä samoajat tekevät? 

Samoajat tekevät leirillä 50 % ajasta pestiä. Pestissään he pääsevät tutustumaan leirin toteuttamiseen. Tehtäviä on valtava määrä jäätelökioskin myyjästä saunanlämmittäjään ja leirinjohtajien assistentista roudariin.  

Miten pestejä jaetaan leirillä? 

Tavoite on, että kaikki leiripestit on mahdollisimman kattavasti jaettu jo ennen leiriä. Tämän kokoluokan projektissa tulee kuitenkin aina myös leirin aikana tarpeita. Tätä varten Kajolla on työvoimatoimisto, joka kerää leiriorganisaatiosta pestejä ja välittää niitä vapaana oleville tekijöille. Kajolla pyritään myös siihen, että työkkäri toimii mobiilistikin, jolloin puhelimestaan voi katsoa, mitä pestejä on tarjolla ja missä päin leiriä, ja merkitä minkä pestin voisi ottaa.  

Miten pestit jakautuvat eri ikäryhmissä? 
Vaeltajien pestit lähtökohtaisesti 75 % pestiä, 25 % vaeltajaohjelmaa.  

Samoajilla 50 % pestiä, 50 % samoajaohjelmaa.  

Aikuiset ovat 100 % pestissä, toki siihenkin vapaita hetkiä suodaan!  

Ovatko leirilippukunnanpestit 100 % pestejä? Voiko vaeltaja toimia leirilippukuntapestissä? 

Leirilippukuntapestien suunnittelu on vielä työn alla, mutta vaeltajat voivat toimia llpk-pesteissä, jos lippukunnassa niin päätetään. Llpk-pesti on 100 %. On kuitenkin toivottavaa, että vaeltaja jossain kohtaa pääsee irtautumaan llpk-pestistään vaeltajaohjelmaan. Vaeltaja voi halutessaan valita 100 % pestin myös jossain muulla osa-alueella.   Lue lisää leirilippukunnan pesteistä Kajon blogista

LEIRITUOTTEET

Tuleeko Kajolle leirihuivia? 

Kyllä tulee. Tarkempaa tietoa väreistä yms. ei vielä ole.  

Tuleeko Kajolta joku muu leirimuisto? Tai mahdollisuus ostaa muu leirimuisto?  

Leirimuistoja pystyy ostamaan Kajolla ja ennen Kajoa leirikaupasta. Vastausta siihen, tuleeko jotain muuta leirin hintaan sisältyvää leirimuistoa kuin huivi, ei vielä ole.   

Saako Kajolta leirimerkin?  

Kyllä tulee! Leirimerkki, huivi ja ranneke kuuluvat Kajon leirihintaan.  

OHJELMASTA

Bileet ja hiljaisuus Kajolla? Miten paljon biletetään ja miten paljon levätään? 

Kajolla on neljänä iltana isompia ja äänekkäämpiä ohjelmia. Kaavassa huomioidaan majoitus ja bileäänet, jotta ne häiritsisivät mahdollisimman vähän toisiaan. Toki kaikki Evolla aiemmin olleet tietävät, että ääni Evolla kantautuu ja kuuluu kauas. Kaavaa tai ohjelmaa ei ole vielä julkaistu koska suunnittelu on vielä kesken.  

VIESTINNÄSTÄ

Nettisivut päivittyvät jatkuvasti ja niiltä löytyy aina uutta tietoa. Some-kanavat kannattaa myös ottaa seurantaan, sinne julkaistaan uudet asiat.  

Onko kännykän lataaminen leirillä mahdollista? 

Tarkkaa toteutustapaa ei vielä ole, mutta latausmahdollisuus tulee olemaan ja puhelimen voi ottaa mukaan.  

Miten varmistetaan, että Kajolla netti toimii? 
Evolle tulee valokuitu, jonka kautta pystytään rakentamaan langatonta verkkoa. Lisäksi operaattorit tulevat varmistamaan mobiilikaistan riittävyyden.  
 
Kulkeeko Kajolle paperiposti? 
Kyllä kulkee.  

Lisää kyselyiltoja luvassa lippukunnille ensi syksynä! Seuraa Kajon viestintää, niin tiedät milloin kannattaa olla linjoilla. 

 

 

Skip to content