Lippukunnan tuki Kajolle lähtijöille

"Lippukunnan tuki Kajolle lähtijöille" doesn't have any sub pages.
Facebook
LinkedIn
Tulosta

Miten lippukunta voi tukea lähtijöitä taloudellisesti?

Lippukunta voi halutessaan tukea Kajolle lähtijöitä taloudellisesti erilaisin tavoin:

  • Helpoin tapa tukemiseen on maksaa kuljetukset leirille ja sieltä takaisin. Kauempaa tulevat lippukunnat voivat lisäksi maksaa esimerkiksi ruokailuja matkalla.
  • Lippukunta voi hankkia leirillä tarvittavaa kalustoa, tarvikkeita tai materiaalia.
  • Lippukunta voi myös antaa suoraa taloudellista tukea lähtijöille. Tämän voi toteuttaa kahdella eri tavalla:
    • Lippukunta maksaa jokaiselle lähtijälle samansuuruisen tukisumman.
    • Lippukunta perustaa oman stipendikassan, jossa erikseen määriteltyjen kriteerien perusteella voi hakea tukea leirimaksuun.

Lippukunta voi halutessaan toteuttaa sekä samansuuruisen tukisumman jakamisen kaikille että stipendien jakamisen.

Yksi Kajon tavoitteista on olla mahdollisimman saavutettava leiri. Mikäli lippukunta toteuttaa joko tukisumman jakamisen kaikille tai stipendien jakamisen, suosittelemme valitsemaan jälkimmäisen vaihtoehdon. Näin varmistetaan, että tuki jaetaan heille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Kukin lippukunta tekee päätökset rahanjakamisesta kuitenkin itsenäisesti.

Ottakaa nämä asiat huomioon tukea jakaessa

Hallituksen päätös

Jaettavista tuista on lippukunnan hallituksen tehtävä erillinen päätös. Päätöksessä ei tarvitse eritellä maksun saajia vaan riittää, että päätöksessä todetaan stipendeihin käytettävissä oleva maksimisumma ja/tai maksimistipendin summa per osallistuja sekä hyvin ylätasolla jakoperusteet ja tieto siitä kuka stipendipäätöksen tekee. Vastaavasti kaikille lähtijöille maksettavista samansuuruisista tukisummista on päätettävä tuettava summa per lähtijä tai kokonaistukisumma, joka päätetään jakaa lähtijöiden kesken.

Rahan siirtäminen osallistujalle

Roihulla ja muutamalla piirileirillä on ollut käytäntö siitä, että lippukunta voi merkitä tukisumman suoraan Kuksaan ja näin vähentää lippukunnan lähtijöiden leirimaksua suoraan. Tämä toimintamalli ei ole mahdollista Kajolla.

Mikäli lippukunta maksaa samansuuruisen tukisumman jokaiselle, pitää tämä tehdä kulukorvausmenettelyn kautta. Eli jokainen lähtijä hakee sovittua tukisummaa lippukunnalta kulukorvauslomakkeella. Näin asia on selkeä myös kirjanpidon kannalta ja samalla lippukunta saa tietoonsa tilinumeron, johon raha siirretään. Tässä kohtaa liitteeksi kannattaa myös vaatia maksutosite siitä, että leirimaksu on maksettu.

Mikäli lippukunta jakaa harkinnanvaraisia stipendejä, kannattaa tilinumero kysyä jo stipendinhakulomakkeella. Stipendit voidaan kirjanpidon ja hyvän hallinnon kannalta maksaa, kun asiasta on yhdistyksen hallituksen päätös ja stipendit käsittelevä taho koostaa päätöksen maksettavista stipendeistä.

Jotta maksu menee verottajan ja toimeentulotuen näkökulmasta oikein, tulee maksusta ilmetä mistä on kyse. Tämä hoituu esimerkiksi kirjoittamalla maksun viestikenttään:

  • Samansuuruisen tukisumman tapauksessa: “Avustus Kajo-partioleirin osallistumismaksuun Pekka Partiolaiselle, Esimerkkilippukunta ry”
  • Hakemuksesta myönnetyn stipendin tapauksessa: “Hakemuksesta myönnetty stipendi Kajo-partioleirin osallistumismaksuun Pekka Partiolaiselle, Esimerkkilippukunta ry.”

Verotus ja yhteiskunnan myöntämät tuet

Leirille osallistumiseen kohdistettu stipendi tai tasatukisumma ei ole veronalaista tukea. Erillisen hakemuksen perusteella, sosiaalisin tai taloudellisin perustein myönnetty stipendi ei vaikuta opintotukeen tai toimeentulotukeen.

Jokaiselle lippukunnan leiriosallistujalle jaettu tasatukisumma ei vaikuta osallistujan saamaan opintotukeen.

Jokaiselle lippukunnan leiriosallistujalle jaettu tasatukisumma ei vaikuta perheen saamaan toimentulotukeen, mikäli tukisumma on osoitettu alle 18-vuotiaalle osallistujalle. Mikäli tukisumma on osoitettu 18 vuotta täyttäneelle osallistujalle, se ei vaikuta toimeentulotukeen mikäli summa on vähäiseksi katsottava (yksin asuvalta korkeintaan 50 € ja perheeltä 100 €).

Maksettaessa tukisummia tulee huomioida, että verottajan päätösten mukaisesti tuki ei voi koskaan olla vastikkeellista ja riippua esimerkiksi varainkeruuseen osallistumisesta. Ilman hakemusta maksettavien tukisummien tulee olla aina tasasummia kaikille lähtijöille. Hakemuksesta erityisin perustein myönnettäviä stipendejä voidaan luonnollisesti maksaa vain niille, joille stipendi myönnetään.

Leirin peruminen tai osallistujan vaihtaminen toiseen

Huomaattehan, että 15.5. saakka on mahdollista vaihtaa toinen osallistuja itsensä tilalle tai perua leiri kesätyön tai varusmies- tai siviilipalveluksen vuoksi. Leiri on mahdollista perua myös siinä tapauksessa, että ei ole saanut hakemaansa Kajon stipendiä (tähän on erilliset aikarajat, jotka ovat kuitenkin aiemmin kuin 15.5.).

20.5. mennessä kaikki listat ovat varmasti ajan tasalla. Toki tukea voi myöntää jo ennen tätä ajankohtaa. Tässä tapauksessa kannattaa ottaa huomioon, että on olemassa riski, että lippukunta myöntää tukea sellaiselle henkilölle, joka ei loppujen lopuksi olekaan osallistumassa leirille.

Kajon stipendin saaneet osallistujat

Kajo ei voi kertoa lippukunnille, ketkä lippukunnan jäsenet ovat saaneet stipendin Kajon puolesta ja ketkä eivät. Tämä johtuu asian henkilökohtaisuudesta ja arkaluontoisuudesta. Kajon stipendiä hakiessa henkilö kuitenkin vakuuttaa, että hän ei tule vastaanottamaan yhteensä eri tahoiltakaan tukea enempää kuin leirimaksun suuruus on.

Selkein tapa päästä varmuuteen siitä, onko joku saanut leiristipendiä, on vaatia tosite leirimaksun maksamisesta. Mikäli henkilö on saanut koko leirimaksun kattavan stipendin, hänellä ei tällöin ole tositetta leirimaksun suorittamisesta.

Mikäli henkilö on saanut stipendin vain osaan leirimaksusta, hänelle toimitetaan lasku loppusummasta ja tällöin hänellä on tosite leirimaksun osittaisesta suorittamisesta. Tässä tapauksessa huomioitavaa on, että lippukunnan tukisumman tulee verottajan linjausten mukaisesti olla sama kaikille lähtijöille riippumatta leirimaksun suuruudesta (edellyttäen luonnollisesti, etteivät lippukunnan tuki + muiden stipendien summat yhteensä ylitä leirimaksua).

Ohjetta päivitetty 19.10.2021: Tarkennettu kohtaa “Verotus ja yhteiskunnan myöntämät tuet”.

Skip to content