Kasvatuksen päällikköpestit

Haku Kajon laajennetun leiritoimikunnan päällikköpesteihin aukeaa 1.8.2020 ja voit tutustua pesteihin jo heinäkuun aikana Avoimet pestit -sivulla. Kajon suunniteltuun vapaaehtoisorganisaatioon ja pestilogiikkaan voit tutustua sivuston Tule mukaan -osiossa.
Heinäkuun aikana julkaisemme leiritoimikunnan blogikirjoituksia siitä, miksi kyseiseen pestijakoon ja -rakenteeseen päädyttiin. Miltä näyttää kasvatuksen organisaatio? Kurkataan!

Kuva: Juha Nurmi

Aloitimme kasvatuksen organisaation muodostamisen tarkastelemalla aikaisempien finnjamboreiden ja piirileirien ratkaisuja ja keskustelemalla organisaation kannalta mielenkiintoisten ihmisten kanssa sekä kuromalla yhteen omat näkemyksemme organisaatioista. Päällimmäisenä ajatuksena oli koko leirin huomioiminen yhtenä isona kasvattavana kokemuksena: kasvatus Kajolla ei tapahdu 10 minuutin pyrskeinä ohjelmalaaksoissa, vaan yhtenä suurena kokemuksena vessajonoissa, kahvilan kassalla, leirilippukunnassa jne. Matkalla kohti lopullista organisaatiomallia teimme organisaatiosta kolme hyvin erilaista mallia, ja lopullinen versio oli makoisa kirsikkakakku näiden kaikkien kuorrutettujen kakkujen kirsikoista. Päälle vielä ripaus yksinkertaistamista ja päädyimme organisaatioon, jossa meillä on kuusi ohjelmalaaksopäällikköä, pop-up-ohjelmapäällikkö, ikäkausikokemuspäällikkö sekä kehittämöpäällikkö. Päädyimme ratkaisuun, joka ei perustu parijohtajuuteen, sillä jo yhdeksän hengen kasvatuksen johtoryhmä on niin iso, että ryhmän toiminnan kannalta emme pitäneet sitä mahdollisena. Päädyimme siihen, että päälliköille pestataan “kakkoset” eli työpari, joka ei ole osa laajennettua leiritoimikuntaa tai kasvatuksen johtoryhmää. 

Ohjelmalaaksopäälliköt 
Roihuun verrattuna halusimme “ohittaa” yhden organisaatiotason, eli olemme rekrytoimassa ohjelmalaaksojen päälliköitä suoraan kasvatusjohtajien alle. Näin ohjelmalaaksojen konkreettinen suunnittelu pääsee vähintäänkin yhtä rekrytointikierrosta aikaisemmin vauhtiin. Tällöin sekä saadaan lisää aikaa konkreettisten aktiviteettien suunnittelulle, että synkronoidaan ohjelmalaaksojen suunnittelu paremmin muiden osa-alueiden suunnittelun kanssa. Toinen tärkeä argumentti on  päällekkäisen tekemisen poistaminen; melontapistettä ei kannata pystyttää jokaiselle ikäkaudelle erikseen, vaan ennemmin huolehtia siitä, että melontapisteellä on sopivia aktiviteetteja kaikille ikäkausille. Näin saadaan niin taloudelliset kuin henkilöresurssit tehokkaaseen käyttöön. Paras saatavilla oleva osaaminen – esimerkiksi sen melontapisteen suunnittelutiimi – on yhtälailla kaikkien ikäkausien saatavilla. Kolmas pointtimme on ohjelmalaaksojen tuominen lähemmäs kasvatusjohtajia ja osaksi laajennettua leiritoimikuntaa. Ohjelmalaaksot ovat valtavan suuri ja näkyvä osa leiriä, ja yhteisiä rajapintoja on kaikkiin osa-alueisiin. Samoin me pystymme tukemaan näin paremmin laaksopäälliköitä pestissään. 

Haluamme tehdä ohjelmalaaksoista suurempia, näyttävämpiä ja elämyksellisempiä kuin koskaan ennen sekä myös yhtenäistää ja rakentaa teemaa ja punaista lankaa koko leirin ohjelmalle. Finnjamboreen ohjelmalaaksojen pitää pystyä tarjoamaan sellaisia elämyksiä, joita piirileirillä tai lippukuntaleirillä ei yleensä voida kokea. Ohjelmalaaksojen tulee kasvattaa osallistujiaan, mutta ne eivät saa tuntua koululta. Partion uniikki näkökulma kasvatukseen lähtee elämyksistä ja seikkailusta. Kasvatamme ihmisiä, joilla on pokkaa pelastaa maailma. Joskus se tarkoittaa kielekkeeltä hyppäämistä ja joskus suunsa avaamista silloin, kun muut pysyvät hiljaa. 

Pop-up-ohjelmapäällikkö 
Pop-up-ohjelmapäällikkö sai alkunsa, kun pohdimme, mitä kaikkea sellaista ohjelmaa olisi mahtavaa toteuttaa, joka ei ole toteutettavissa tiukassa aikatauluraamissa tai suurelle massalle. Ohjelmaa, joka tapahtuu ohjelmalaaksoajan ulkopuolella. Meidän pohdinnoissamme tällainen ohjelma voisi esimekiksi olla maailmankaikkeuden pohdiskelua puunjuurella, koko leirin yhteinen peli, kuutamomelontaa, taitokoulutuksia tai leirilippukuntiin vietäviä ohjelmapaketteja. Tätä yritimme ensin rakentaa sisään muihin pesteihin, mutta totesimme tämän olevan yksi kokonaisuus, joka tarvitsee oman päällikkönsä. Pop-up-ohjelmat mahdollistavat meille sekä paljon sellaista tekemistä, jota muuten ei luultavasti kukaan finnjamboreella lähtisi järjestämään, että ohjelman, jota on saatavilla myös vaeltajan työvuorojen ulkopuolella. Vain taivas (ja hieman raha) on rajana siinä, mitä kaikkea pop-up-ohjelma Kajolla pitää sisällään! 

Ikäkausikokemuspäällikkö
On tärkeää, että ikäkausien leirikokemus on mielessä kaikessa, mitä Kajolla teemme. Onnistunut ikäkausikokemus tarkoittaa sitä, että ohjelma, elämykset ja vaikka leiripesti linkittyvät omaan kehitysvaiheeseen ja lippukunta-arkeen parhaalla mahdollisella tavalla. Ikäkausikokemuksessa katsotaan leiriä eri ikäkausien lasien läpi. Tämä tarkoittaa hyvin monen asian huomioimista viestinnästä, aikataulutuksesta ja palveluista aina ruokalistaan, jos se on ikäkauden näkökulmasta merkityksellistä. Samoin ikäkausikokemuspäällikkö tiimeineen huolehtii, että esimerkiksi ikäkausisiirtymät huomioidaan, ja leirillä tehtävät aktiviteetit päätyvät osaksi osallistujan partiopolkua (esimerkiksi Partio-ohjelma-sovellukseen eli Kompassiin). Partiomenetelmä on ikäkausikokemuksen tärkein työkalu; nousujohteisuutta, päivän hyviä töitä, aikuista tukea, symboliikkaa, vartiojärjestelmää, toimintaa luonnossa, tekemällä oppimista sekä varsinkin sitoutumista partion arvoihin ei saa unohtaa Kajollakaan. Yksi iso palanen ikäkausikokemuksesta on leiripesti ja sen muotoilu yhdessä resurssien kanssa pestien hausta niiden kunniakkaaseen päätttämiseen. Ikäkausikokemuksen alle ei ole tarkoitus koota suurta organisaatiota, vaan ennemmin joukko eksperttejä, jotka konkreettisesti toteuttavat pitkän projektin aikana syntyviä tuotoksia ja kykenevät samalla sukkuloimaan suuressa organisaatiossa tukien muita osa-alueita mielekkään Kajo-kokemuksen saamiseksi. 

Kehittämöpäällikkö 
Kehittämössä katsotaan kaikkein eniten ihmistä kokonaisuutena. Kehittämö rakentuu  erilaisille toiminoille; luotsaukseen, nuorisotalojen rakentamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.  Luotsit ovat aikuisia, jotka tukevat leiriläisiä arjessa, toimivat lähimpänä aikuisena leirillä, antavat ensiapua nuorta vaivaaviin vaikeisiin tilanteisiin sekä auttavat kääntämään Kajon kokemuksia oppimiskokemuksiksi. Luotseja löytyy jokaisesta leirilippukunnasta ja jokaiselle ikäkaudella on oma luotsi. Ohjattuun vapaa-aikaan kuuluu nuoristotalotoimintamainen kokonaisuus, joka voi sisältää esimerkiksi samoajacornerin, ulkopuolisen kumppanin kanssa toteutetun nuorisotalon metsään tai muuta vastaavaa. Ohjattu vapaa-aika Kajolla tarjoaa mahdollisuuden nuorille viettää aikaa yhdessä, mutta myös jutella aikuisen kanssa, joka ei ole heidän luontaisista lippukunnistaan. Ohjatun vapaa-ajan puitteissa on mahdollista vain olla, mutta myös tulla kuulluksi ja tarvittaessa tavalla tai toisella tulla huomatuksi ja autetuksi. Kun Kajolla syntyy jotain sellaista osaamista, joka voisi hyödyttää kohderyhmäikäistä partion ulkopuolella, meillä pitää olla mekanismit, joilla autamme tulkkaamaan osaamista esimerkiksi oppilaitokselle. Sitä tärkeämpää on kuitenkin osallistujan oma itseluottamus ja ymmärrys omasta osaamisestaan, sekä kyky sanoittaa sitä.  

Huh, tulipa paljon tekstiä, mutta tätä kaikkea on kasvatuksen osa-alue Kajolla! Jos kiinnostuit, laita meille viestiä ja jutellaan lisää! 

Kasvatuksen johtajat 
Aino ja Matsku 

Elämyspestejä tarjolla!

Haku Kajon laajennetun leiritoimikunnan päällikköpesteihin aukeaa 1.8.2020 ja voit tutustua pesteihin jo heinäkuun aikana Avoimet pestit -sivulla. Kajon suunniteltuun vapaaehtoisorganisaatioon ja pestilogiikkaan voit tutustua sivuston Tule mukaan -osiossa.
Heinäkuun aikana julkaisemme leiritoimikunnan blogikirjoituksia siitä, miksi kyseiseen pestijakoon ja -rakenteeseen päädyttiin. Nyt paneudutaan elämyksen osa-alueen päällikköpesteihin!

Kuva: Anna Enbuske

Elämyksen osa-alueen pestirakenne syntyi joiltain osin helposti ja lähes itsekseen, kun toisia pestejä taas pyöriteltiin pitkäänkin. Lopulta päädyimme seitsemän päällikön pakettiin koostuen kolmesta parista ja yhdestä parittomasta seuraavasti: viestintä- ja markkinointi (2 päällikköä), leirikokemus (2 päällikköä), myynti (1 päällikkö) ja yhteiset ohjelmat (2 päällikköä).  Avaamme tässä, mitä kunkin kohdalla pohdimme ja miten ratkaisuihin päädyttiin. 

Livestream leiriltä, leirin omat TikTok-haasteet, Kajon tunteen ja tavoitteiden välittäminen partiolaisille jo nyt? Aloitimme heti ensimmäisenä pohdinnat viestinnän ja markkinoinnin (vima) päällikköpesteistä, sillä oli selvää, että sillä sektorilla hommat alkavat ensimmäisenä. Kajon vima-toiminnot olivat jo käynnissä aloittaessamme elämysjohtajapesteissämme, joten mitä nopeammin saataisiin mukaan asiantuntevat vima-päälliköt, sen parempi.  Koska viestinnän ja markkinoinnin tekeminen kestää intensiivisesti koko Kajo-projektin ajan, koimme, että olisi hyvä ottaa kokonaisuutta johtamaan ja hommia jakamaan kaksikko. Rekrytointi päätettiin myös aloittaa muuta laajennettua leiritoimikuntaa aikaisemmin ja niin remmiin astuikin jo loppukeväästä paras Pauliina Kajava! Toista vima-päällikköä etsimme vielä elokuun haussa, tervetuloa mukaan! 

Toimiva leiriarki, elämyksestä toiseen kuljettava leirialue ja kauas kantava leirifiilis! Leirikokemuksen osio aiheutti meille eniten päänvaivaa. Tai oikeastaan ei vaivaa, vaan inspiroivaa pyörittelyä. Oli selvää, että elämyksen osa-alue sisältäisi monia leirielämään keskeisesti liittyviä osatekijöitä – sellaisia jotka vaikuttaisivat siihen, miltä leiri tuntuu, näyttää ja ehkä kuulostaakin. Ja toisaalta siihen, kuinka hyvin leiri toimii ja millaiseksi siellä eläminen muodostuu. Sanat kuten brändi ja muotoilu pullahtelivat esiin kun näitä muotoiltiin paketiksi, mutta lopulta löydettiin kokoavaksi termiksi leirikokemus. Siitähän tässä lopulta on kyse! Leirikokemuksen alla asuvat leirin kaava, arkkitehtuuri, leirituotteet, leirilaulu, palvelumuotoilu sekä vaikuttavuus. Vaikka näemme näiden osien välillä loogisen ja vahvan yhteyden, päädyimme pestaamaan leirikokemuspäälliköiksi parin. Näin on mahdollista saada kokonaisuuden johtoon kaksikko, joka pystyy hanskaamaan kokonaisuuden erilaisine osatekijöineen ja täydentämään toisiaan omilla erilaisilla vahvuuksillaan ja kokemuksellaan. 

Suomen kovin kahvilaskene ja viihtyisimmät vapaa-ajan kohteet sijaitsevat Evolla kesällä 2022! Myyntipäällikön pesti on ehkä yksi elämyksen osa-alueen suoraviivaisimmista, joskaan ei toki mikään helppo nakki sekään. Kokonaisuutena tämä oli kuitenkin elämyksen organisaatiota pohdittaessa selkeä paketti. Myyntipäällikkö vastaa leirin kahviloista sekä kaikesta, mitä niissä tapahtuu, oli se sitten biletystä tai bonsain kasvatusta. Myynnin kokonaisuuden suunnitteluun sisältyy myös esimerkiksi budjetointiin ja maksamiseen liittyviä prosesseja, joita pääsee suunnittelemaan yhdessä ainakin resurssien osa-alueen sekä SP:n kiinteän organisaation kanssa. 

Avajaiset, päättäjäiset, välijäiset, aamujaiset, maailman suurin kuurupiilo? Yhteisten ohjelmien päällikköpestausta pohtiessamme päädyimme hyvin nopeasti jakamaan tehtävän päällikköparille. Lähtöajatuksena tässä on tuottaja-ohjaaja –tyylinen työnjako, mutta vastuut ja niiden jako mietitään toki pestattavien henkilöiden kanssa yhdessä. Koimme, että tämän mittakaavan ohjelmien toteutuksessa tarvitaan niin monenlaista osaamista ja kokemusta, että on hyvä saada jo heti päällikkötasolta asti käyttöön mahdollisimman laaja näkemys ja toisaalta tuki kaikille johdettaville teknisten ja luovien prosessien suunnittelijoille ja toteuttajille. 

Siinäpä elämystä kerrakseen! Tarjolla on leirielämään ja –muistoihin tiiviisti vaikuttavien kokonaisuuksien johtotehtäviä elämyksen johtoryhmässä. Jos mikään mietityttää, ole yhteydessä ja pistä hakemus sisään elokuussa. Kajon elämyksen tekeminen on siistiä jo nyt, mutta täyden päällikköporukan kanssa entistä parempaa – se on varma! 

Elämysjohtajat 
Anna ja Minna 

Kajon palveluorganisaation rakentaminen

 Haku Kajon laajennetun leiritoimikunnan päällikköpesteihin aukeaa 1.8.2020 ja voit tutustua pesteihin jo heinäkuun aikana Avoimet pestit -sivulla. Kajon suunniteltuun vapaaehtoisorganisaatioon ja pestilogiikkaan voit tutustua sivuston Tule mukaan -osiossa.
Heinäkuun aikana julkaisemme leiritoimikunnan blogikirjoituksia siitä, miksi kyseiseen pestijakoon ja -rakenteeseen päädyttiin. Nyt vuoron saa Kajon palveluorganisaatio!

Kuva: Harri Halmejärvi

Maailma on muuttunut varsin paljon sitten edellisen suomalaisen suurleirin tekemisen. Ilmastonmuutoksesta on tullut todellisuutta ja sen hidastamisesta partiolaisten yksi päätavoitteista. Ymmärrämme varsin paljon paremmin kestävän toiminnan problematiikkaa ja osaamme hahmottaa vaikkapa saavutettavuuden ja turvallisuuden koko leiriorganisaation läpäisevänä asiana. Kajon palveluiden isona tavoitteena on selkeyttää jokaiselle tekijälle ja osallistujalle, miten ja miksi kuhunkin ratkaisuun on päädytty, peilaten kestävän kehityksen periaatteita projektin tavoitteiden mukaisesti.  

Toisaalta tiedämme myös, että suuren partioleirin tekemisessä toteutuvat edelleen tietyt lainalaisuudet ja tekemisen tavat, jotka ovat hioutuneet vuosikymmenten aikana osaksi yhteistä leirikulttuuriamme. Kajon palvelut tuottaa edelleen samat tukitoiminnot muille osa-alueille ja leiriläisille kuten ennenkin. Palvelut myös käyttää leijonan osan leirin budjetista, joten vastuu mahdollisimman monen saavutettavissa olevasta leirimaksusta on iso, ja jokainen päätös pitää pystyä tarkastelemaan monelta kantilta. 

Näiden asioiden ääreltä olemme lähteneet rakentamaan Kajon palveluiden osa-alueen organisaatiota. Palveluiden johtoryhmään pestataan neljä päällikköparia huoltoon, tekniikkaan, muonitukseen ja turvaan. Näiden lisäksi yhden, hieman löyhemmän työparin muodostavat jo pestattu tiedonhallinnan päällikkö ja osallistujaorganisaatioon pestattava osallistujapalveluiden päällikkö. Tämä työpari tulee johtamaan Kajon palvelukeskusta ja tiedonhallintaa. Rakenne on aika perinteinen ja selkeä, mutta toiminnot pestien alla ovat erittäin moninaiset. 

Palveluiden organisaation hahmottelemisessa emme ole niinkään halunneet lähteä kikkailemaan pestinimikkeillä tai organisaation rakenteella, vaan luomme toiminnalle selkeän rakenteen. Selkeään organisaatioon taas toivomme löytävämme ihmisiä, joilla on halu, palo ja kyky ajatella leirin tekemistä uudella, entistä paremmalla tavalla. Haluamme luoda onnistumisen ja iloisesti yllättävän tekemisen meiningin, jossa saa rohkeasti kokeilla ja luoda uusia toimintatapoja.   

No mitä tehtäviä osa-alueiden alle sitten kuuluu? Huollon osa-alueelle kuuluu ympäristö- ja pesutoiminnot, sisäinen logistiikka, sekä jätehuolto ja kierrätys. Muonituksen päälliköiden vastuulla on ruokalistojen suunnittelu ja tilausten tekeminen, koko leirin pitäminen ruoassa sekä erityisruokavalioiden suunnittelu ja toteutus. Tekniikassa toteutetaan leirin rakennelmat ja vesi- ja sähköverkot, sekä varmistetaan tietoliikenneverkkojen riittävyys. Turva järjestää leirille niin lääkinnän, paloturvallisuuden kuin järjestyksenvalvonnan toiminnot ja varmistaa koko leiriorganisaation läpäisevän kokonaisturvallisen tekemisen tavan jo suunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa Roihun palveluorganisaatioon verrattuna suurimmat muutokset ovat muonituksen organisaation tietoinen vahvistaminen ja vesiturvan oma lohko turvallisuudessa. Palvelut tulee johtamaan myös Kajon rakennus- ja purkuleirin. Sen vetovastuu on suunniteltu tekniikkapäälliköille yhdessä muun palveluiden johtoryhmän kanssa. 

Kuulostaa simppeliltä, eikö? Jokainen päällikköpari pestaa omaan ryhmäänsä lukuisan joukon mestareita, joiden vastuulla on eritellyt toiminnot osa-alueen vastuista.  

Terveisin palvelujohtajat
Jenna ja Antti 

Osallistujien osa-alueen päällikköpesteistä

Haku Kajon laajennetun leiritoimikunnan päällikköpesteihin aukeaa 1.8.2020 ja voit tutustua pesteihin jo heinäkuun aikana Avoimet pestit -sivulla. Kajon suunniteltuun vapaaehtoisorganisaatioon ja pestilogiikkaan voit tutustua sivuston Tule mukaan -osiossa.
Heinäkuun aikana julkaisemme leiritoimikunnan blogikirjoituksia siitä, miksi kyseiseen pestijakoon ja -rakenteeseen päädyttiin. Aloitamme nyt Osallistujien osa-alueesta!

Kuva: Anna Enbuske

Osallistujien osa-alueella olen rekrytoimassa seitsemää päällikköä osaksi Osallistujien johtoryhmää. Yhteinen tavoite on taata leirille tulijoille mahtava leirikokemus. Projektin tavoitteiden myötä on ollut helppo lähteä organisaatiota miettimään – millaisen tiimin tarvitsen, että näihin tavoitteisiin päästään?

Organisaatiota miettiessäni käytin paljon aikaa tutustumalla viime vuosien piirileirien sekä Roihun organisaatioihin ja niiden tehtäviin. Itselläni oli Roihulta jonkunmoinen mielikuva näiden asiakokonaisuuksien organisoinnista, mutta ne eivät voimakkaasti kohdanneet oman Roihu-pestini kanssa. Halusin käyttää aikaa loppuraporttien lukemiseen, erityisesti niihin ajatuksiin siitä, mitä kehittämiskohteita edellisten leirien tekijät olivat tunnistaneet.

Saavutettavuus on partiossa nyt aktiivisesti esillä ja työn alla. Se tuotiin myös vahvasti Kajon tavoitteisiin. Finnjamboreen päällikköpestinä saavutettavuus on uusi, ensimmäisen kerran “kokeilussa” oleva. Tavoitteet ovat korkealla ja uskon, että tässä pestissä on iso kehittämisen mahdollisuus. Ihan tyhjästä ei tarvitse lähteä, mm. Roihulla asioita jo mietittiin ja ratkottiinkin, mutta nyt lähdetään vielä syvemmin ja ehkä vähän laajemminkin aiheen pariin. Monelta piirileiriltä on myös paljon hyvää pohjaa, mitä hyödyntää saavutettavuustiimin työssä. Saavutettavuus on teemana sellainen, jota yksin Osallistujien osa-alue ei pysty hanskaamaan. Varsin tärkeäksi tulee nousemaan yhteistyö ja asian läpivienti koko leiriorganisaation läpi.

Kansainvälisyyspäälliköiden tehtävä on selkeästi lähimpänä Roihun mallia, josta on paljon hyviä kokemuksia. KV-päälliköiden tehtävässä markkinointi on isossa roolissa, ja siksi markkinointityö onkin jo aloitettu ennen päälliköiden pestausta. Kansainvälinen kokemus ei rakennu leirissä vain siitä, että saamme kv-vieraita. Koen tärkeänä sekä meidän vieraiden, että myös suomalaisten kokemuksen kansainvälisestä partiosta ja siitä, millaista on olla osa maailmanlaajuista partiota. Iloa tuottaisi kovasti se, jos jokainen Kajon osallistuja pääsisi käyttämään muutakin kieltä kuin omaa äidinkieltään.

Alaleiriorganisaatio tulee olemaan varmasti osallistujille varsin näkyvä kokonaisuus, jota luotsaamaan haetaan omia päälliköitä. Toisin kuin Roihun mallissa, nyt tarkoituksena on löytää päälliköt, jotka eivät toimi samalla jonkun alaleirin johdossa. Halu saada enemmän tukea alaleirielämään, ja saada leirin tekemistä varhaisessa vaiheessa lähelle lippukuntia, on ollut kantava ajatus organisaatiota mietittäessä. Roihuun verrattuna lisänä alaleiripäälliköillä on mietittävänä osallistujalogistiikka, leirin päiväohjelma, sekä jatkumo leiristä lippukuntiin – miten uudet jäsenet löytävät paikkansa viikkotoiminnassa.

Osallistujapalveluiden päällikkö pääsee melko tyhjältä pöydältä miettimään mitä palvelukokonaisuuksia leiriläiset tarvitsevat, sekä missä niiden kannattaa fyysisesti sijaita. Tätä pestiä ei myöskään tällaisella mallilla ollut Roihulla, yhteistä onnistunutta mallia lähdetään luomaan yhdessä Palveluiden osa-alueen kanssa. Tässä pestissä on ehkä eniten suunnittelussa sellaista, mihin ei ole vielä antaa kyllä/ei -vastauksia, vaan tarvitaan mutustelua ja epävarmuudenkin sietoa. Tätäkin pestiä miettiessä kärki on ollut osallistujien leirikokemuksen kehittämisessä ja sujuvista palveluista läpi leirin.

Päälliköt lähtevät hyvin nopeasti miettimään omia ryhmiään. Päälliköt rekrytoivat itselleen mestareita, jotka vastaavat ko. vastuualueen pienemmistä asiakokonaisuuksista. Esimerkiksi kv-päälliköt voisivat rekrytoida IST-mestareita, tai alaleiripäälliköt rekrytoida alaleirien vastuutiimit. Tätä seuraavan tason organisaatiota lähdetään yhdessä miettimään ja suunnittelemaan.

Toivon, että päälliköillä on rohkeutta tuoda uusia ajatuksia finnjamboreen tekemiseen. Säilytetään vanhoista jutuista toimivat, ja uskalletaan yhdessä kehittää ja kyseenalaistaakin edellisten leirien valintoja. Kehittäminen on mun juttu – toivottavasti meidän koko tiimin jatkossa! Olen itse aika tyytyväinen luotuun organisaatiorakenteeseen ja siihen kun lisätään timanttiset tekijät, niin onnistumisen ainekset on koossa.

Terkuin Kake
Osallistujajohtaja